top of page

שיפוץ כיתת הלימוד

פרוייקט לשיפוץ ושדרוג כיתת הלימוד של המרכז החינוכי במחלקה האונקולוגית במרכז שניידר

bottom of page